Col. Łukasz Kościuczuk przedstawił dzisiaj swój wykład comilitoński pod intrygującym tytułem “Psychologia tłumu w sytuacjach kryzysowych“. Na początek prelegent wyjaśnił pojęcie psychologii tłumu, oraz przedstawił jego autora Gustawa Le Bon (1841-1931), francuskiego psychologa i socjologa, pioniera badań nad ten temat. Wyjaśnienie działania tłumu w sytuacjach trudnych col. Łukasz oparł na trzech przykładach: pielgrzymek do Mekki oraz niedawnych zamachów bombowych  w Bostonie i w Madrycie. Słuchacze dowiedzieli się również jakie są typowe cechy tłumu i jak postępować, aby opanować niebezpieczne zachowania tłumu kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych. Wykład został przyjęty z uznaniem, a wysoką ocenę zarówno doboru tematu, jak i poziomu jego prezentacji potwierdza żywa dyskusja, która nastąpiła po prelekcji.