Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle współczesnej mapy politycznej Europy Wschodniej
Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle współczesnej mapy politycznej Europy Wschodniej
Odbył się coetus poświęcony historii dorpackiej Konwentu Polonia, obejmujący lata 1828-1918. Był to okres, w którym członkowie Polonii biorąc liczny udział w kolejnych zrywach narodowych, przeplatali swoją historię z zawiłymi dziejami całego narodu. To także czas długich walk o równouprawnienie z korporacjami niemieckimi, zakończony nadaniem praw filisterskich dla całej korporacji, dając jej tym samym swoistą suwerenność i niezależność.