W piątek odbył się coetus nadzwyczajny, który był pierwszym spotkaniem fuksów wraz z oldermanem na kwaterze w nowym roku. Trochę pogaworzyliśmy o minionych wydarzeniach, przećwiczyliśmy pieśni burszowskie, a także Hymn K!Polonia i pisanie cyrkli. Fuksy spisują się znakomicie wykonując z pieczołowitością wyznaczone zadania fuksowskie!