Dnia 18 grudnia odbyła się, jak co roku, Rybka Konwentowa – urządzana przed Świętami Bożego Narodzenia, uroczysta wieczerza w gronie Rodziny Konwentowej. W ten miły, pełny rodzinnej atmosfery wieczór, gościć mogliśmy Filistrównę H. Pawlikowską, Filistrównę B. Kisielankę, Filistrowicza A. Tymińskiego, a także Panią Krystynę Łubieńską. Filistrówna Kisielanka w swojej uprzejmości podarowała nam niezwykły prezent –  obraz z Jej kolekcji namalowany przez fil. Witolda Kiewlicza [1420]. Pani Krystyna Łubieńska oczarowała nas recytacją wzruszającego wiersza ks. Twardowskiego. Serdeczna, rodzinna atmosfera udzieliła się wszystkim czującym więzy przyjaźni łączące nas i nasze rodziny. Wszyscy z radością powitali przedstawicieli najmłodszego pokolenia naszej polonuskiej rodziny – filistrównę Hannę i filistrowicza Borysa. Nie zabrakło też braci ze skartelowanych korporacji, którzy rezydują w Trójmieście: fil. Arkadiusza i kol. Arkadiusza z Małżonką, a także “zaskoczonego przez zimę i długo dojeżdżającego” do nas kol. Pawła, oldermana Arkonii. Życzymy wszystkim wesołych i pogodnych świąt!