Coetus solenny pod wodzą com. oldermana. Do coetusu zostało przyjętych dwóch nowych fuksów – Krystian i Maciej, studenci I roku Wydziału Prawa i Administracji. Olderman zaprezentował referat na temat najważniejszych momentów historii Konwentu Polonia oraz podstaw comment.