Coetus solenny

Coetus solenny pod wodzą com. oldermana. Do grona fuksów przyjęto nowego fuksa minora – Maćka, studenta I roku administracji na Wydziale Prawa i Administracji UG. Tym samym coetus liczy obecnie 6 fuksów (nie licząc pewnych sfuksowanych comilitonów…). Po wręczeniu nowemu

Coetus solenny

Coetus solenny pod wodzą com. oldermana. Do coetusu zostało przyjętych dwóch nowych fuksów – Krystian i Maciej, studenci I roku Wydziału Prawa i Administracji. Olderman zaprezentował referat na temat najważniejszych momentów historii Konwentu Polonia oraz podstaw comment.