Coetus solenny

Coetus solenny pod wodzą com. oldermana. Do grona fuksów przyjęto nowego fuksa minora – Maćka, studenta I roku administracji na Wydziale Prawa i Administracji UG. Tym samym coetus liczy obecnie 6 fuksów (nie licząc pewnych sfuksowanych comilitonów…). Po wręczeniu nowemu

Pogrzeb Ś.p. Filistra Witolda Wołłejko

Uroczystości pogrzebowe ostatniego Filistra K!Polesia Śp. Witolda Wołłejki na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Ś.p. Filister pochodził z rodziny szlachecko-ziemiańskiej z ziemi lidzkiej. Był ostatnim gospodarzem majątku Hołowiczpol. Rotmistrz 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Stefana Batorego

Coetus solenny

Coetus solenny pod wodzą com. oldermana. Do coetusu zostało przyjętych dwóch nowych fuksów – Krystian i Maciej, studenci I roku Wydziału Prawa i Administracji. Olderman zaprezentował referat na temat najważniejszych momentów historii Konwentu Polonia oraz podstaw comment.