Ponieważ “Konwent uchwalić raczył”, Olderman zwołał  coetus solenny, na którym odbyło się przyjęcie w poczet fuksów K!Polonia dwóch nowych studentów (fuks Filip Welz student architektury Politechniki Gdańskiej i fuksminor Kuba Witosławski, student politologii Uniwersytetu Gdańskiego).