weleciMagister paucandi col. Tomek Kucharski zainaugurował lekcje szermierki dla Konwentowiczów. Lekcje odbywają się na gdańskiej AWFiS, dwa razy w tygodniu.