Olderman com. Michał Bučar zwołuje pierwszy coetus dla fuksów Konwentu.