tarczkafilW Sopocie odbył się II Ogólnopolski Zjazd Filistrów K!Polonia. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele obu organizacji filisterskich – Stowarzyszenia Filistrów K!Polonia w Warszawie i Koła Filistrów K!Polonia w Sopocie – na czele z członkami Zarządów obu organizacji. Owocne obrady zakończyły się filisterskim obiadem. Następnie Filistrzy udali się na Kwaterę Konwentu, gdzie odbył się Konwent Solenny. Na Konwencie filistrzy przedstawili czynnemu Konwentowi treść uchwały kończącej II Zjazd Filistrów, a także wzięli udział w ceremonii nadania barw dwóm fuksom.