powst-stycz

W czwartek odbył się coetus w nieco odmiennej od dotychczasowych formie. Tym razem olderman ograniczył się jedynie do słuchania i zadawania pytań, podczas gdy fuksy przedstawiały kolejno przygotowane przez siebie “piguły” wieńcząc je szeroko zakrojoną dyskusją. Odczyty dotyczące zagadnień mocarstwowości Polski poruszały między innymi kwestie Śląska, Gdańska, Prus Wschodnich, Warmii, Kresów, emigracji stałej i sezonowej, narodów obcych, zamieszkujących Rzeczpospolitą,  i jej sąsiadów, będąc wstępem do następnego spotkania poświęconego Polonii w Dorpacie.