Poczet sztandarowy Konwentu Polonia uświetnił uroczyste otwarcie roku akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim.
“Vivat Academia!”