Tradycyjnie już poczet sztandarowy Polonii uświetnił swoją obecnością uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Tegoroczna ceremonia odbyła się przy udziale nowych władz wydziału.