W Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu kilkunastoosobowa delegacja Konwentu Polonia i Związku Filistrów Konwentu Polonia, w asyście pocztów sztandarowych Polonii i bratniej Arkonii, uczestniczyła w ceremonii pogrzebowej  śp. fil. Witolda Januszkowskiego. Filister urodził się w Wilnie w 1922 r., był żołnierzem września 1939 r. (jako ochotnik) i Armii Krajowej (ps. “Pobóg”, “Grabowski”). Po wojnie ukończył chemię na Uniwersytecie Toruńskim, był nauczycielem akademickim. Towarzyszył nam od  1998 r – m. in. brał udział w pamiętnym wyjeździe w 2005 r. do Tartu (Dorpatu). Do ostatnich dni aktywnie uczestniczył w życiu konwentowym, w miarę swych sił, gdy mógł przyjeżdżał z Torunia.[fil.DZ]

Braciom, co po życia znoju, spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny spokój, wieczna cześć”.