Inauguracja Roku Akademickiego na zaprzyjaźnionym Wydziale Prawa i Administracji. Na zaproszenie Pana Dziekana Wydziału Konwent znalazł się wśród oficjalnych gości. Wystawiono poczet sztandarowy, a na sali, z deklami i w bandach zasiedli: Wiceprezes Konwentu, Olderman, komiliton i fuksminor. Władzom dziekańskim dziękujemy za zaproszenie i jak zwykle przemiłe przyjęcie.