W związku ze śmiercią filistra K!Rosevia prof. dr. inż. Jerzego Doerffera, skartelowana z Rosevią – K!ZAG Wisła urządziła na Kwaterze Konwentu knajpę żałobną według swojego comment. Poznaliśmy ciekawe, odmienne tradycje korporacyjne. Szkoda, że z tak smutnego powodu.