welecja-1241Komersz 124-lecia kartelowej siostry K!Welecji z udziałem delegacji Konwentowiczów w składzie: 3 filistrów, 1 comiliton i 2 fuksów.