Delegacja czynnego Konwentu oraz warszawskich filistrów K!Polonia wzięła udział w obchodach 126-lecia K!Arkonia. Była msza święta, wspólne zdjęcie Rodziny Arkońskiej i kartelu pod pomnikiem Kilińskiego, genzenmarsz i komersz. Sztandar i filistrów powiozła jak przed wojną warszawska dorożka. Podczas komerszu zaprezentowano pierwszych renonsów K!Jagiellonia Warmiensis z Olsztyna, która nawiązuje do tradycji kartelowej Jagiellonii i jak ufamy – stanie się wkrótce jej zreaktywowanym wcieleniem.

Dodaj komentarz