Na zaproszenie gospodarzy delegacja Konwentu Polonia z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystym komerszu LXXX-lecia korporacji K!Respublica w Warszawie. Podczas komerszu K!Respublica zawarła kartel z estońską korporacją K!Rotalia z Tartu (zał. 1913). Vivant-crescant-floreant K!Rotalia i K!Respublica in aeternum !