Komersz 95-lecia gdańskiej K!ZAG Wisła z udziałem delegacji Konwentu Polonia, a także: K!Aquilonia, K!Chrobria, K!Baltia, K!Respublica, K!Kujawja, K!Hermesia i K!Cresovia Leopoliensis. Miejsce: wyjątkowe – serce gdańskich fortyfikacji Fortu Grodzisko górujących nad miastem.