DelegacjaZAG Wisła K!Polonia wzięła udział w Komerszu 97-lecia Korporacji Z.A.G. Wisła. Komersz odbył się w eleganckiej sali przy ul. Mariackiej w Gdańsku, a odpowiedniej rangi wydarzeniu nadała obecność Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej. Dziękujemy za zaproszenie i doskonałą zabawę, a nowym barwiarzom K! ZAG Wisła życzymy wszelkiej pomyślności w świecie burszów. Vivat! Craescat! Floreat! ZAG Wisła in Aeternum!