Jak co roku, delegacja Konwentu Polonia wzięła udział w obchodach rocznicy założenia bratniej Korporacji Akademickiej Arkonia. Po raz pierwszy od wielu lat Komersz odbył się w formie otwartej i oprócz przedstawicieli Kartelu obecni byli również członkowie Sarmatii, Aquilonii, Chrobrii oraz Hermesii. Po części oficjalnej i nieoficjalnej, bardzo udanym genzenmarszem przemaszerowaliśmy na kwaterę Arkonii, gdzie bawiliśmy się do samego rana. Dziękujemy za gościnne przyjęcie i wspaniałą zabawę. Vivat! crescat! floreat! Corporatio Arkonia in aeternum !
[fSH]

arkonia135