Delegacja Konwentu Polonia w osobach: com. Tomek Kucharski (magister paucandi) i com. Dominik Ziętkowski gościła na zaproszenie K!Batoria w Toruniu na batoruskim komerszu. Dziękujemy za zaproszenie na komersz jedynej oprócz K!Polonia reaktywowanej korporacji wileńskiej.