W dniach od 26 do 28 maja Delegacja Konwentu Polonia w osobach: com. Piotr Adamkowicz (wiceprezes zewnętrzny), com. Marcin M. Wiszowaty (olderman) i col. Tomek Grybek, gościła w Tartu w Estonii na 43. Komerszu Narodów Bałtyckich. Oprócz nas udział wzięło… 55 korporacji bałtyckich z 4 krajów, łącznie 600 korporantów i korporantek. Niezapomniane wrażenia! Polonusi wzięli czynny udział we wszystkich imprezach i uroczystościach.