Silna wciąż grupa konwentowa odwiedziła Poznań, aby reprezentować K!Polonia na pamiętnym komerszu K!Chrobria, na którym oficjalnie reaktywowano kolejną korporację – K!Hermesia! Podczas komerszu K! Chrobria barwy rycerskie nałożono ośmiu Heremitom. Przybył jeden fuks. Zapowiedziano rychłe powołanie władz korporacyjnych, co umożliwi oficjalne wznowienie działalności kolejnej, reaktywowanej korporacji. W Komerszu wzięli udział przedstawiciele wielu Korporacji z całej Polski oraz prorektor poznańskiej Akademii Ekonomicznej.