Coetus solenny. Nowym fuksem minorem został Michał – student III roku prawa i II roku historii. Dziarsko wychylił eksa. Coetus nam rośnie. Olderman jak zwykle wykopał coś “nowego” na temat comment, więc fuksi mają więcej pracy przed egzaminem barwiarskim.