chrobria1Polonusko-Laudańska drużyna pod przewodem com. Pawła Klonowskiego wybrała się do Poznania na komersz LXXXIX-lecia K!Chrobria. Podczas komerszu odbywającego się w Zamku Cesarskim został podpisany kartel K! Chrobria z K! Respublica z Warszawy. Chrobrakom gratulujemy kolejnego udanego komerszu! K! Chrobria – Vivat, crescat, floreat in aeternum!