Trzyosobowa delegacja K!Polonia w osobach: filistra, comilitona wiceprezesa i fuksa wzięła udział w komerszu letnim zorganizowanym dla upamiętnienia 75-lecia kartelu między warszawską K!Welecja, a estońską K!Vironia. Miejsce uroczystości dobrano tak, aby znajdowało się w połowie drogi między Warszawą i Tallinem. Wybór padł na dawny klasztor kamedułów w Wigrach. W obchodach oprócz gospodarzy i polonusów wzięły udział delegacje korporacji skartelizowanych – warszawskiej K!Arkonia i łotewskiej K!Talavija. W pięknych okolicznościach przyrody i pogody bawiliśmy się doskonale. Pan Prezydent RP wystosował do uczestników list z życzeniami – przypominając o swoich korporanckich korzeniach (jest prawnukiem filistra K!Polonia i następcą Prezydenta RP I. Mościckiego – filistra K!Welecja). Echo niosło rozmowy i korporanckie pieśni w trzech językach przez mazurskie lasy do późnych godzin nocnych. Dziękujemy za zaproszenie i miłą zabawę.