talavija1071Od soboty do poniedziałku (12-14 XII) czteroosobowa reprezentacja Konwentu Polonia: fil. Dominik (Skarbnik Koła Filistrów w Sopocie), com. Paweł (Wiceprezes Konwentu), com. Piotrek (olderman i magister paucandi) i fuks Michał, brała udział w komerszu 109-lecia K!Talavija w Rydze – skartelowanej siostry K!Welecja. Wyjechaliśmy w piątek po południu, aby stanąć w Rydze następnego dnia wczesnym rankiem. Moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń, wzruszające śpiewy korporacyjne w czterech językach, niekończące się toasty i gesty przyjaźni, długie nieprzespane noce, pański gest i tradycyjna gościnność Łotyszy – wszystko to po raz kolejny zrobiło na nas nieodparte wrażenie, że więź przyjaźni między Konwentem a Talaviją jest jak najbardziej namacalna. Następnego dnia po komerszu, kiedy wszyscy spali, niestrudzony magister paucandi odbył lekcję bałtyckiej szermierki akademickiej pod okiem talavusa com! Raimondsa Kairovsa. Umówieni jesteśmy na kolejną lekcję w okolicach Czarnej Kawy Fuksów Konwentu Polonia, kiedy talavowie przyjadą do nas na bal ! Vivat-Crescat-Floreat Korp! Talavija in aeternum !