Główny dzień obchodów komerszu wiosennego K!Polonia. Można powiedzieć, że koło historii zatoczyło koło – komerszowa biesiada odbyła się w miejscu, w którym nasze komersze odbywały się przed prawie 10 laty.