W dniach 3-4 maja odbył się I Zjazd Związku Filistrów Konwentu Polonia w Sopocie. Związek został zarejestrowany w 2012 r. Zjazd stanowi realizację statutowej zasady zwoływania co najmniej na 5 lat zebrania wszystkich filistrów Konwentu Polonia w celu wyboru władz filisterskich i ustalenia programu działania na nową, 5-letnią kadencję. Zjazd należy uznać za bardzo owocny i udany. Oprócz dyskusji programowych i wyboru władz podjęto kilka dodatkowych ważnych decyzji. Jedną z nich jest znaczne zwiększenie aktywności filistrów w bieżącej działalności Konwentu. Konwent jest organizacją akademicką, a nie tylko studencką. Obowiązki za jego rozwój i poziom działalności ponoszą również filistrzy. W efekcie utworzono i obsadzono kilka specjalnych urzędów filisterskich, których celem jest bieżąca współpraca z czynnym (studenckim) konwentem dla dobra naszej organizacji. Szczegóły w zakładce poświęconej Związkowi Filistrów.