Obchody 90-lecia Polonii odbywały się w warunkach okupacji niemieckiej Dorpatu. Wyjątkowo uroczystości przeniesiono na marzec, jak przed 20 laty, podczas pierwszych obchodów rocznicowych. Program ustalony na konwencie w lutym przewidywał: nabożeństwo żałobne, wspólną fotografię, skromną akademię i komersz-extern.

Uroczystość, pomimo skromnej oprawy, okazała się wielkim sukcesem. Ten ostatni dorpacki komersz pozostawił po Polonii jak najlepsze wspomnienia.