Komersz zimowy 170-lecia K!Polonia. Siedzą od prawej: fil. W. Kuźniar, fil. B. Skawiński, com. P. Pankiewicz, fil. J. Andrzejczuk. Stoją od lewej: fuks W. Sadowski, gość NN, com. D. Landa, com. M. Bučar, com. A. Jeleński, com. P. Marchlewicz, com. A. Bociewicz, fuks W. Kamiński, com. P. Milewski, fuks B. M. Dobrowolski, fil. M. Woroniecki, com. J. Zieliński


Dodaj komentarz