Komersz zimowy zorganizowano w gościnnym domu fil. A. Kopcia. Vivat-crescat-floreat K!Polonia in aeternum !