W Janinowie koło Grodziska Mazowieckiego, w gościnnej posiadłości fil. E. Jasińskiego odbyło się wyjazdowe zebranie Filistrów K!Polonia. Podczas spotkania zapadła historyczna decyzja o reaktywacji Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie. Pod przewodnictwem Filistra-seniora Zygmunta Augustowskiego, wybrano pierwsze władze, które tworzą: fil. L. Stejgwiłło-Laudański (Prezes), fil. J. Trynkowski (Sekretarz) i fil. M. Terlecki (Skarbnik). Filistrowie niech nam żyją !