Udział pocztu sztandarowego K!Polonia w mszy za Ojczyznę i komersz zimowy K!Polonia w domu fil. A. Kopcia. Pamiętne, dramatyczne wystąpienie kol. T Skajstra z K!Arkonia.