Wiosenny komersz extern K!Polonia odbył się tradycyjnie w posiadłości filistra J. Andrzejczuka w Malborku. Zarządzona przez Konwent otwarta formuła komerszu umożliwiła udział gości nie tylko z kartelowej K!Arkonia, ale wyjątkowo przedstawicieli również innych korporacji akademickich: K!Sarmatia i K!Aquilonia z Warszawy, K!Lechia z Poznania i K!Respublika z Warszawy. Stowarzyszenie Filistrów K!Polonia w Warszawie ufundowało pierwsze konwentowe rapiery paradne z koszami wyściełanymi barwami K! dla pocztu sztandarowego. Fil. K. Augustowski z bratniej K!Welecja sprezentował Konwentowi dodatkowo 2 ostre rapiery do sztychowania. Pięknie dziękujemy ! Pogoda była wyjątkowo podła. Filistrzy mówili, że to kara za przesunięcie terminu komerszu z 3 maja na 6 maja ! Vivat-crescat-floreat K!Polonia in aeternum !