Wizytę w Konwencie złożyli dwaj filistrowicze, synowie przedwojennych filistrów Konwentu Polonia: Stanisław Iszora – pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, syn fil. K! Eugeniusza Iszory oraz p. Andrzej Kopeć, syn fil. K! Bohdana Kopcia.