Tego dnia odbył się Konwent Nadzwyczajny. Tym samym K! Polonia zainicjował swoją pracę w 370 semestrze od momentu powstania.