Obradował konwent nadzwyczajny. Wśród omówionych spraw znalazły się zarówno kwestie organizacyjne związane ze zbliżającym się komerszem jesiennym, jak i kwestie personalne i ideowe. Dyskusja trwała do północy.