Na wniosek com. Adama Bonasewicza, po wielu dyskusjach konwent zdecydował, że odtąd będzie używał po wsze czasy nazwy “Konwent Polonia” oraz ponownie nałoży barwy Polonii, tzn.: amarantową-błękitną-białą.