Rosyjski gubernator Warszawy zarejestrował i powołał do życia „Obszczestwo b. wospitaninnikow Juriewskowo (b. Derptskowo) Uniwersiteta”, czyli Towarzystwo byłych Wychowańców Uniwersytetu Dorpackiego. Stanie się ono zalążkiem Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie.