Dnia 15 marca br. odbył się Konwent sprawozdawczo-wyborczy podczas którego dokonano wyboru najwyższych urzędników Konwentu Polonia. Trzyosobowe prezydium, składające się z prezesa, wiceprezesa i sekretarza, na wzór dawnych trzech Chargiertenów w Dorpacie wyłanianych do Chargierten Convent (Ch!C!), wraz z oldermanem będzie sprawować władzę w 371 semestrze od daty założenia K! Polonia. Natomiast skarbnik znalazł się z powrotem poza prezydium, co przypomina czasy dorpackie, gdy skarbnik zwany był kasjerem. Wszystkie urzędy oprócz członków S!S!H! będą miały na powrót kadencję semestralną. Szczegóły w dziale Władze.