“Burzliwe początki państwa polskiego” to temat wykładu przeprowadzonego przez col. Macieja, który bardzo dobrze został przyjęty przez słuchaczy w tym Komisję Naukową i goszczących tego dnia na kwaterze Filistrów.