Na comiesięcznym Konwencie, który jak zwykle miał miejsce w ostatnią środę miesiąca,  zebrani dyskutowali nad przebiegiem i organizacją zbliżających się wydarzeń tj. wyjazdów korporacyjnych, „Rybki” oraz „Czarnej Kawy Fuksów K! Polonia”, która odbędzie się już 28 stycznia 2012 r.