W środę na kwaterze zebrało się liczne grono komilitonów, barwiarzy i fuksów. Tematem wykładu kwaterowego były “Zmagania w historii cywilizacji”. Prelegent, com. Michał Burtowy, przedstawił wybrane aspekty walki jednostek między sobą na przestrzeni dziejów. Wystąpienie wzbogacone materiałem ikonograficznym objęło różne przejawy zmagań – od pojedynków w obronie honoru po słynną nie tylko w Hiszpanii corrida del toros.