Odbył się Konwent solenny. Filister B. Skawiński poinformował zebranych o fakcie rejestracji Konwentu Polonia Gedanensis w Rejestrze Stowarzyszeń. Wybrano pierwsze władze czynnego Konwentu – Prezydium, oldermana, skład komisji i sądów korporacyjnych.