Uchwałą podjętą na wniosek com. Dziewulskiego Konwent raczył zdecydować o stworzeniu w Konwencie nowego stopnia barwiarza, jako pośredniego między fuksem i comilitonem. Pretekstem była uchwała z 30 listopada 1908 r. w przedmiocie nadania fuksom barw – wyjątkowo, z okazji jubileuszu. Status barwiarza będzie jeszcze przechodził drobne modyfikacje, ale nie zmieni się zasadnicza, ustalona w 1909 r. zasada – barwiarz nosi barwy i ma prawo uczestnictwa w konwentach, lecz bez prawa głosu i bez biernego prawa wyborczego na wyższe urzędy konwentowe.