27 lutego 1909 r. Konwent powołał Komisję złożoną z komilitonów – znawców heraldyki w celu opracowania oficjalnego wzoru herbu Konwentu. W porozumieniu z filistrami opracowano dwa projekty, z których jeden został ostatecznie zatwierdzony jako oficjalny i mający być odtąd stale używanym. Fil. R. Paszke zlecił wykonanie w Warszawie rzeźbionego herbu na kwaterę (kosztem 150 rubli).