W Dzień Wszystkich Świętych tradycyjnie udaliśmy się na groby zmarłych członków Konwentu Polonia. Pamięć o ś.p. Filistrach jest u nas wiecznie żywa, co okazujemy poprzez zapalanie na ich grobach zniczy przybranych w barwy korporacyjne.

„Braciom, co po życia znoju

spoczywają już w pokoju,

pod mogilnym żwirem ziemi,

wieczny spokój, wieczna cześć!”